L'equip terapèutic de base, està constituït per cinc elements diferents que contenen la Bioinformació Analògica, més tres planxes amb la Bioinformació analògica col·locada en bloc, anomenades "Informatitzadors d'Esquena" que es situen al darrere de la columna vertebral del pacient durant la sessió terapèutica.


Llibre que conté tota la informació necessària per a l'aplicació dels tres Protocols, incloses les imatges que descriuen tots els processos.


Estructura construïda en metacrilat transparent que es col·loca al cap del pacient durant la teràpia. Sobre la mateixa seran situats de manera convenient els mòduls que contenen la Bioinformació Analògica.


L'estructura que serveix per a reposar els braços construïda en metacrilat transparent per a donar confort, tant al pacient com al terapeuta, mentre el Biocibernista pren els polsos durant la sessió terapèutica. El suport té una longitud d'un metre i és verticalment ajustable a l'alçada més convenient.Estructura que mostra els Eixos, els Plans, les Esferes Emocionals i els Fluxos Diagonals dels Plans, que formen part de l'aspecte subtil de l'individu, detectats a través dels polsos gràcies a la Bioinformació Analògica.

 

Enrere