"La Biocibernètica Quàntica Hologràmica és un métode
terapèutic extraordinàriament
eficaç i sense efectes secundaris".

Doctor. Aldea Bueno

Per a fer la inscripció en el proper seminari d'introducció, consulteu aquí.
Un salt qualitatiu en el coneixement de l'existència de l'individu i de la seva salut.

Sense fàrmacs ni altres productes, electricitat o dolor, i també sense efectes secundaris.
Tan sols s'utilitza la subtil bioinformació natural del propi malalt/a.

Vegi els resultats clínics aquí

Continuar  

DO  YOU   WANT   TO   KNOW   ABOUT   CATALONIA?


  Copyright© 1998 Pere Ribalta Puig. Tots els drets reservats
No està permesa la reproducció total o parcial d'aquesta web, ni el seu tractament o
transmissió per qualsevol altre medi o mètode, sense autorització prèvia.

Web optimitzada per Internet Explorer 4.0 i superiors i una resolució de 800x600 pícsels | CRÈDITS