Durant la reprogramació del malalt, el Biocibernetista (nom que se li dóna al terapeuta que aplica aquesta tècnica) estimula les fugues de bioinformació escapades de l'àrea del cerebel, i que durant l'estimulació tendeixen a retornar al seu habitacle cerebel·lós. Es tracta d'uns molt subtils elements que són en ells mateixos la cibernètic-informació expandida del propi malat, cosa que podrà significar la presència de simtomopatologies.

  

Enrere