Gravitació selectiva dels Lípids i els Glúcids des del Gliceraldehid

  A diferència de les gravitacions efectuades en els elements nitrogenats per a l'obtenció dels Lípids i els Glúcids, observarem que en els vuit trigrames de l'equació d'en Fu Xi tan sols es distribueixen tres elements: l'Hidrogen, el Carboni, i l'Oxigen, donat que és suprimeix el Nitrogen. Aquests tres elements són repartits de forma coherent i repetida, tal com es troben disposats en la mateixa naturalesa. Damunt la base d'aquesta distribució repetitiva de l'Hidrogen, el Carboni i l'Oxigen, i recorrent la trajectòria de la corona electromagnètica de l'àtom, s'obtindran successivament, i, en el seu ordre generatiu, totes les formules de la bioquímica corresponent als Lípids i als Glúcids

Com a exemple de la universalitat de l'Equació d'en Fu Xi, en la següent gravitació acumulativa dels elements, seguint la trajectòria corona electromagnètica de l'àtom, es parteix d'una fórmula determinada, com és el cas del Gliceraldehid, que, situada en el primer trigrama de la fase positiva, el Carboni (+) "Yang, Yin, Yin" (en dígits "100"), inicia la seva gravitació, es continuen obtenint fórmules, les quals es corresponen amb la família de l'element inicial.


   S'observarà que, en cada canvi de fase, o sigui, quan la trajectòria de la corona passa de negatiu a positiu, o a la inversa, travessant diametralment l'equació, per una necessitat de despesa energètica, el darrer element acumulat en consumir-se, no s'afegeix en el següent element o fórmula química.


   La Bioinformació Analògica es troba basada en l'efecte vibracional (ones de forma) que es correspon amb tota la bioquímica, reproduint, fidel i de manera equilibrada, tota la fenomenologia i funció, d'un organisme viu; així doncs es podrà comprendre que la Biocibernètica Quàntica Hologràmica és un mètode capaç de reproduir la salut de l'individu gracies a l'efecte de tornar-lo a equilibrar, que opera analògicament en el seu propi sistema restitutori i de defenses.


Enrere