Gravitació selectiva dels Lípids i els Glúcids

A diferència de les gravitacions efectuades en els elements nitrogenats per a l'obtenció dels Lípids i els Glúcids, observarem que en els vuit trigrames de l'equació d'en Fu Xi tan sols es distribueixen tres elements: l'Hidrogen, el Carboni, i l'Oxigen, donat que és suprimeix el Nitrogen. Aquests tres elements són repartits de forma coherent i repetitiva, tal com es troben disposats en la mateixa naturalesa. Damunt la base d'aquesta distribució repetitiva de l'Hidrogen, el Carboni i l'Oxigen, i recorrent la trajectòria de la corona electromagnètica de l'àtom, s'obtindran successivament, i, en el seu ordre generatiu, totes les formules de la bioquímica corresponent als Lípids i als Glúcids.

En el cas present, les gravitacions acumulatives dels tres elements s'inicien en l'Hidrogen (-) "Yin, Yin, Yin" (en dígits "000"), principi de tot el procés d'obtenció dels Lípids i els Glúcids, segons les lleis de la mateixa naturalesa.

S'observarà que, en cada canvi de fase, o sigui, quan la trajectòria de la corona passa de negatiu a positiu, o a la inversa, travessant diametralment l'equació, per una necessitat de despesa energètica, el darrer element acumulat en consumir-se, no s'afegeix en el següent element o fórmula química.


La Bioinformació Analògica es troba basada en l'efecte vibracional (ones de forma) que es correspon amb tota la bioquímica, reproduint, fidel i de manera equilibrada, tota la fenomenologia i funció, d'un organisme viu; així doncs es podrà comprendre que la Biocibernètica Quàntica Hologràmica és un mètode capaç de reproduir la salut de l'individu gracies a l'efecte de tornar-lo a equilibrar, que opera analògicament en el seu propi sistema restitutori i de defenses

Enrere