Gravitació de l'Adenina i la Guanina

Efectuant una gravitació acumulativa de cadascun dels valors químics dels vuit trigrames elements en l'equació d'en Fu Xi: Hidrogen, Carboni, Nitrogen i Oxigen, seguint la trajectòria de la corona electromagnètica de l'àtom, es podran obtenir totes les fórmules de la bioquímica. Depenen dels elements que es desitgin obtenir, les gravitacions hauran d'iniciar-se des d'un trigrama diferent en cada ocasió. En el cas present, la gravitació s'inicia en l'element Hidrogen (-) "Yin, Yin, Yin" (en dígits: "000"), i apareixeran dues fórmules corresponents als elements nitrogenats: l'Adenina i la Guanina.


S'observarà que, en cadascun dels canvis de fase, o sigui, quan la trajectòria de la corona electromagnètica passa del negatiu al positiu, o viceversa, travessant diametralment l'equació, per una necessitat de despesa energètica, el darrer element acumulat en consumir-se, no s'afegeix en el següent element o fórmula química.

La Bioinformació Analògica es troba basada en l'efecte vibracional (ones de forma) que es correspon amb tota la bioquímica, reproduint, fidel i de manera equilibrada, tota la fenomenologia i funció d'un organisme viu; així es podrà comprendre que la Biocibernètica Quàntica Hologràmica és un mètode capaç de reproduir la salut de l'individu gràcies a l'efecte de tornar-lo a equilibrar que, analògicament, opera en el seu propi mecanisme restitutori i de defenses.

Enrere