L'equació d'en Fu Xi mostra dos grups de quatre trigrames. El primer es refereix als quatre trigrames de predomini Yin i el segon grup als de predomini Yang, formant un cercle i situats en posició ortogonal al seu radi.

La lectura dels seus valors ha de ser efectuada des del centre de l'equació cap a la seva perifèria. Els primers monogrames de cadascun dels trigrames, segons s'efectua la lectura des del centre del cercle cap a l'exterior del conjunt, defineix la naturalesa de cada trigrama: Yin (línia tallada o polaritat negativa) o Yang (línia sencera o polaritat positiva). La imatge descriu com els trigrames de l'equació d'en Fu Xi són representatius dels elements de l'àtom i, en el seu ordre, segons es troben situats, formen la trajectòria de la corona electromagnètica de l'àtom descrita pel Premi Nobel Niels Bohr.


  Seguint la trajectòria de la corona electromagnètica, inici del qual situem en el trigrama format pels monogrames "Yin, Yin, Yin" (en dígits:000), trobarem: el Neutrí, el Protó, l'Electró, el Neutró, l'Antineutró, el Positró (Antielectró), l'Antiprotó i finalment, l'Antineutrí. Els monogrames de cada trigrama representen als Quarks i Leptons. Aquí tenim una imatge sencera de l'àtom.


Enrere