Gravitació de la Timina en la qual apareix l'Uracil

Efectuant una gravitació acumulativa de cadascun dels valors químics dels vuit trigrames elements en l'equació d'en Fu Xi: Hidrogen, Carboni, Nitrogen i Oxigen, seguint la trajectòria de la corona electromagnètica de l'àtom, es podran obtenir totes les fórmules de la bioquímica. Depenent dels elements que es desitgin obtenir, les gravitacions hauran d'iniciar-se des d'un trigrama diferent en cada ocasió. En el cas present, que comença a l'element Hidrogen (+) "100", apareixeran dues fórmules corresponents als elements nitrogenats: l'Uracil i la Timina. Recordarem que en l'ARN l'Uracil pren el lloc de la Timina. En aquesta gravitació L'Uracil apareix abans que la Timina i en el trigrama que ostenta la màxima "autoritat" d'entre els set restants. La Timina "cedeix" el seu lloc a l'Uracil. Heus ací la certesa que és en sí mateixa l'Equació d'en Fu Xi.


S'observarà que, en cada canvi de fase, o sigui, quan la trajectòria de la corona electromagnètica passa del negatiu al positiu, o a la inversa, travessant diametralment l'equació, per una necessitat de despesa energètica, el darrer element acumulat, és consumit, no s'addiciona al següent element o fórmula química.

A diferència de la gravitació anterior, malgrat que al començament d'aquesta gravitació es troben dos Hidrògens, no existeix antagonisme entre ambdós elements inicials, és per això que els dos Hidrògens, el positiu "100" i el negatiu "000", s'acumulen, sense que existeixi la possibilitat del consum de cap d'ells.


La Bioinformació Analògica es troba basada en l'efecte vibratori (ones de forma) que es correspon amb tota la bioquímica, reproduint fidel i de manera equilibrada, tota la fenomenologia i funció d'un organisme viu; així doncs es podrà comprendre que la Biocibernètica Quàntica Hologràmica és un mètode capaç de reproduir la salut de l'individu gracies a l'efecte de tornar-lo a equilibrar, que opera analògicament en el seu propi sistema restitutori i de defenses.

Enrere