Aquesta imatge tan sols és un intent de descripció de com és el trigrama en ell mateix. L'ona de forma trigramàtica no pot ser representada de forma intel·ligible en un pla bidimensional, ja que hauria de ser-ho en forma tridimensional en un espai de quatre dimensions en l'espai temps.

Els trigrames en realitat tenen un valor hexagramàtic ja que es tracta d'un sistema vibracional estructurat com a ones en forma de sis bucles, en el que cadascun dels monogrames és una part de la informació total de l'ona. Per la qual cosa cabria pensar que els monogrames són en realitat la manifestació de la part perceptible de l'ona.

EN EL YI JING, LLIBRE DE LES MUTACIONS, PODEM LLEGIR.: " Damunt el llac bufa el vent... remenant la superfície de l'aigua... D'idèntica manera, es manifesten els efectes visibles d'allò que és invisible.".

Com alguns científics igualment han afirmat: "En física, és més important el que mou les parts que les parts mateixes."

Cada trigrama és, doncs, una ona de la qual l'espectre té sis "bucles", dels qui tres corresponen a l'aspecte imperceptible i tres es troben en l'aspecte perceptible, representat pels trigrames. L'aspecte imperceptible, el subtil, és el que "governa" a l'aspecte perceptible, el groller. Els éssers vius estem constituïts d'igual manera, on allò que és imperceptible és representat per l'esperit o ànima (allò que és biocibernètic - la informació Vital-), essent l'aspecte perceptible el que representa a l'organisme, el cos físic o matèria (allò que és bioenergètic). Els organismes vius (bioquímica, òrgans i les seves funcions) no són altra cosa que el resultat final d'un procés que s'inicia en el camp subtil, per la qual cosa, un organisme viu és a manera d'un model de "detritus" extremadament complex, una manifestació del propi Ens o element subtil que el "governa", un mecanisme orgànic estructurat jeràrquicament per a prestar un determinat servei o protagonisme dins les lleis de l'hàbit de la biosfera, amb el qual intercanvia diferents models d'energia informació, a més a més de relacionar-se amb tota l'energia informació que prové de les radiacions de l'espai exterior, que són en definitiva un missatge que rebem dels fenòmens que es generen a tot el Cosmos Univers.

Com es podrà apreciar, els trigrames, formats per ones de sis bucles, són en realitat hexagrames. En el Yi Jing ells són mostrats com a dos trigrames superposats, on el trigrama inferior representa l'aspecte matèria i el superior l'aspecte subtil, encara que no es tracti d'una representació de l'energia, segons s'ha vingut creient, si no que es tracta de la Informació Universal. L'energia és tan sols la manifestació de l'execució de l'ordre rebuda per la matèria que es transforma sota els influxos de l'ordre de la informació. Aquesta lectura, a vegades, pot ser invertida; això passa quan "es mouen les parts". Dels 64 hexacromes, 32 es converteixen en informació pura, i la resta dels 32 agafen una predomini cap a la matèria, que manifesta la reacció energètica. Com que es tracta d'un sistema mimètic, cadascun dels 64 hexagrames, segons l'ocasió i situació respecte a la resta, serà protagonista de la informació pura o bé el predomini cap a la matèria que manifesta la seva reacció com a energia.


Enrera